First Name là gì? Middle name là gì? Last Name có nghĩa là gì?

First Name là gì?

First Name” là tên đầu tiên hoặc tên đệm trong tên đầy đủ của một người. Ví dụ, trong tên “John Doe”, “John” là tên đầu tiên của người đó. Nó thường được sử dụng để gọi người đó theo tên hoặc gửi thư tới họ.

Last Name có nghĩa là gì?

“Last Name” là tên cuối cùng hoặc họ của một người trong tên đầy đủ của họ. Ví dụ, trong tên “John Doe”, “Doe” là tên cuối cùng của người đó. Tên cuối cùng thường được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa các thành viên trong một gia đình hoặc để xác định một nhóm người có cùng tên họ.

Middle name là gì?

“Middle Name” là tên giữa trong tên đầy đủ của một người. Nó không phải là bắt buộc, và một số người có thể chỉ có tên đầu tiên và tên cuối cùng. Tên giữa thường được sử dụng để xác định một người trong một nhóm người có cùng tên đầu tiên và tên cuối cùng hoặc để cung cấp thêm thông tin về người đó. Ví dụ, trong tên “John Michael Doe”, “Michael” là tên giữa của người đó.

Vậy còn Preferred First Name thì sao?

“Preferred First Name” là tên đầu tiên mà một người muốn được gọi theo tên hoặc được sử dụng trong các tài liệu chính thức. Đôi khi, một người có thể có tên đầu tiên khác nhau trong tên đầy đủ và tên mình muốn được gọi theo tên. Ví dụ, một người có tên đầy đủ là “William Smith” có thể muốn được gọi là “Bill”. Trong trường hợp này, “Bill” là tên đầu tiên được ưa chuộng.

  Top 20 phim kinh dị Thái Lan khiến người xem "mất ngủ"

Cách phân biệt giữa First Name và Last Name

Trong hầu hết các trường hợp, First Name là tên đầu tiên trong tên đầy đủ của một người, trong khi Last Name là tên cuối cùng hoặc họ của người đó.

Ví dụ, trong tên “John Doe”, “John” là First Name và “Doe” là Last Name.

Nếu bạn cần phân biệt giữa hai thì có thể xem xét việc sử dụng tên đầu tiên để gọi người đó theo tên và sử dụng tên cuối cùng để xác định mối quan hệ giữa các thành viên trong một gia đình hoặc nhóm người có cùng tên họ.

Hướng dẫn viết họ tên khi đăng ký tài khoản

Khi đăng ký tài khoản, bạn nên viết họ tên theo cách sau đây:

  1. First Name: Viết tên đầu tiên của bạn.
  2. Last Name: Viết tên cuối cùng hoặc họ của bạn.

Lưu ý: Các nền tảng và trang web có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin như tên giữa hoặc tên đầy đủ. Trong trường hợp này, hãy cung cấp thông tin đúng và chính xác nhất có thể.

Chú ý: Các quy tắc viết tên có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và vùng lãnh thổ. Hãy chắc chắn rằng bạn đang viết tên theo quy tắc đúng và chuẩn cho nơi mà bạn đang sử dụng tài khoản.

You might also like